NACKLYFT

NACKROTATION

BLICKA ÖVER KNÄ

NACKSIDOFÖRING

Antal veckor : 4


Antal pass per vecka : 5


Reps & Set : 15 x 3


Vila mellan set : 1 minut


Syfte : Aktivera djup halsmuskulatur och undvika "Chin poking"

Resultat : Minskad stelhet och symtom  som tex smärta, huvudvärk och yrsel.