Finns det några risker?

Den vanligaste orsaken till att styrketräning undviks är en oro för att man ska skada sig. Förr ansågs belastning vara en riskfaktor för att skador ska uppstå. Det stämmer inte.

Belastningsrelaterade skador kommer ifrån obalanserade rörelsemönster, vilket leder till för mycket belastning i vissa strukturer och för lite belastning i vissa strukturer. Detta kan uppnås med enbart kroppsvikt. Obalanserade rörelsemönster med belastning kommer snabbare att visa sig än obelastade obalanserade mönster, men det är inte belastningen som orsakar förslitningsskador eller smärta.

Styrketräning är säkert så länge som utförandet är korrekt och i balans.