Hur bör jag självbehandla?

Självbehandling kan användas för att reducera smärta, öka led/muskelrörlighet, öka fysisk prestationsförmåga samt bidra med återhämtning efter träning

 

Du behöver skapa ett skonsamt stimuli i muskeln med adekvat vila efter skada eller vid överbelastning för att bidra med återhämtningsfasen.

 

Vid överbelastning (fysisk, emotionell, psykisk) så är kroppen i ett obalanserat tillstånd. Det är då viktigt att hamna i balans innan mer belastning tillförs, annars stärks dessa obalanser vilket kan leda till smärta, överbelastningsskador och nedsatta funktioner.