Jag får inte resultat, varför?

Det kan finnas flera orsaker till att du inte når de resultat du önskar med din aktiveringsträning. Det är möjligt att:

 • Rörelsen utförs fel
   

 • Mängden aktiveringsträning är för liten jämfört med övrig belastning i ditt liv
   

 • Mängden aktiveringsträning är för stor jämfört med nivån av återhämtning du har i ditt liv.
   

 • Du har redan aktiverat muskulaturen och behöver stärka den för att fortsätta öka i funktion
   

 • Det finns kraftiga ledstelheter som begränsar muskelns förusättning att arbeta
   

 • Aktiveringsträningen irriterar en icke-läkt skada
   

 • Det föreligger nervstörningar som inhiberar muskulaturen trots att du försöker aktivera den.


 

Kontakta oss gärna om din aktiveringsträning inte går som du önskar!