Jag får inte resultat, varför?

Det kan finnas flera orsaker till att du inte når de resultat du önskar med din aktiveringsträning. Det är möjligt att:Rörelsen utförs fel


Mängden aktiveringsträning är för liten jämfört med övrig belastning i ditt liv


Mängden aktiveringsträning är för stor jämfört med nivån av återhämtning du har i ditt liv.


Du har redan aktiverat muskulaturen och behöver stärka den för att fortsätta öka i funktion


Det finns kraftiga ledstelheter som begränsar muskelns förusättning att arbeta


Aktiveringsträningen irriterar en icke-läkt skada


Det föreligger nervstörningar som inhiberar muskulaturen trots att du försöker aktivera den.
Kontakta oss gärna om din aktiveringsträning inte går som du önskar!