Vad är nackdelarna med tyngdlyftning?

En nackdel med tyngdlyftning är att det kräver en god grundfysik, då rörligheten i stora delar av kroppen behöver vara goda för att kunna ta positionerna som lyften kräver.

Det tar tid att bli bra på det då det är mycket timing och kroppskontroll som krävs. 

Många försöker sig inte ens på dessa övningar då dem är för komplicerade och man nöjer sig med att vara kvar i det man kan.

Då samma typer av lyft/träning kan ge obalanser i muskulaturen hade man vunnit mycket på att stanna kvar och lära sig dessa röreleser då det kräver balans för att fungera.