KETTLEBELL SWING

MOUNTAIN CLIMB

BURPEE

UPPHOPP

Antal månader : 1-2


Antal pass per vecka : 2


Sekunder & Set : 30 x 5


Vila mellan set : 10 sekunder


Syfte : Pulshöjande max träning 

Resultat : Förbättrad insulinkänslighet, syreupptagningsförmåga och fettreducering.