KNÄBÖJ

UTFALL

MARKLYFT

Antal månader : 3-6


Antal pass per vecka : 1-2


Reps & Set : 5 x 5


Vila mellan set : 2-3 minut


Syfte : Skapa starka rörelsemonster av underkroppen i samspel med resten av kroppen

Resultat : Minskad risk for överbelastningsskador, obalanser och effektivare kraftöverföring.