BENSPARK

UTFALL

BENPRESS

KNÄBÖJ

SPLIT SQUAT

Antal veckor : Beror på programmering


Antal pass per vecka : Beror på programmering


Reps & Set : Beror på syfte


Vila mellan set : 1-3 minut

Syfte : Öka kontroll och styrka av knä för att minska skaderisk samt skapa en jämnare stabilitet över hela benet.

Resultat : Ökad styrka av knä