Undersökning

Naprapatbehandlingen börjar alltid med en ortopedisk och funktionell undersökning för att hitta orsaken till dina besvär.

Behandling

Behandlingen består av en kombination av massage, dry-needling och ledbehandling som anpassas efter dina behov.

Rehabilitering

Med träning och självbehandling så får du verktyg att själv hålla kroppen i balans. Detta är viktigt för långsiktiga resultat.