Är löpning skadligt för knä och rygg?


Den allmänna uppfattningen kring löprelaterade skador är att det främst knäleden, höftleden samt ländryggen som är mest drabbade av detta. Oftast beror detta på en missuppfattning.
Löparknä, hopparknä, pronation, hälsporre, benhinneinflammation, klickande i höften osv är åkommor som har kopplats till löpning. Men är löpning verkligen så skadligt?

Tillsammans ska vi kika igenom forskningen och reda ut det hela!


Man kan med dom forskningsartiklar som publiceras regelbundet påvisa att så inte är fallet.


En studie utförd 2020 visade på inget samband mellan löpning och skada i knä (1)

En annan studie utförd 2018 visade inget samband mellan löpning och smärta i fot (2)


Det som oftast beror på skador är tidigare skador, samt ”för mycket i början” delen i uppstarten av sin löpträning. Men om man börjar långsamt för att succesivt öka löpträningen som minskar skaderisken dramatiskt.


Löputrustningen är en annan viktig del av att hålla sig skadefri, ju mer moderna springskor man har desto mindre är skaderisken.


Vissa andra riskfaktorer finns också för knä och ryggsmärta finns också exempel på dessa är:

Högt BMI (Body mass index), att man ej tränar regelbundet med konditionsträning och allmän stelhet i hamstrings

Men om dessa riskfaktorer korrigeras och hållas efter så är det inte något som ska påverka löpning eller smärta.


Studierna har visat på att orsaker till smärtor som kan komma i samband med löpning beror på:


- För snabb progression i sin träning. För mycket för snabbt!


- Högt BMI. Ifall du bär på extra kroppsvikt så leder till en ökad påfrestning på kroppens leder. Detta har inte med löpningen att göra, utan ett högt BMI ökar ledslitage när man är fysisk oavsett aktivitet.


- Tidigare skador, som inte behöver vara löprelaterade (3) .


Man kan även se enligt rådande forskning att ett konditions träningsprogram kan påverka långvarig smärta i knä samt rygg positivt. På så sätt att det ökar blodgenomflödet i muskler, ökar endorfinerna i kroppen samt minskar muskelförsvar i rygg som uppstår vid längre tid av smärttillstånd.


Tvärtom vad de flesta tror så har faktiskt löpning en positiv effekt på en hel del hälsofaktorer som tex;

- Minskad risk för depression.

- Minskar sockerhalten i blodet, vilket minskar risken för typ2 diabetes.

- Ökar endorfinproduktionen, vilket gör att man känner sig piggare.

- Minskar risken för stroke.


Med detta sagt, spring på som vanligt och ha kul, det kommer bidra till ett bättre liv.

// Joachim Weitzberg, Naprapat(1) https://browzine.com/libraries/99/journals/37981/issues/20454558?showArticleInContext=doi%3A10.1002%2Facr.22939


(2) https://browzine.com/libraries/99/journals/3509/issues/8212211?showArticleInContext=doi%3A10.1016%2Fj.clinbiomech.2016.03.010


(3) https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-020-03357-4