Återhämtningsbibeln; Bastu

Den finska traditionen av kroppslig återhämtning och mental mindfulness, inte sällan i kombination med ris-pisk och vodka. Att bada bastu är en ritual som kan dateras 3000 år tillbaka till Persien, där kulturen sedan togs vidare av turkarna som skapade sina kända Hamam, och idén hamnade i Skandinavien efter att vikingarna hade härjat i Konstantinopel (nuvarande Istanbul, Turkiet).

Vad säger forskningen om hälsoeffekterna av att bada bastu?

Bastubadarens heliga gral: En stor och omfattande studie från 2015 (utförd i Finland) visade på ett fantastiskt samband mellan bastu och längre liv. Forskarna hittade ett samband mellan frekvens av bastande och minskad risk för hjärtkärlsjukdomar och "all dödlighet". Ifall du badar bastu mer så lever du längre, blir slutsatsen som forskarna drar från studien.*6

En annan studie (Juni, 2015) undersökte effekten av bastu innan träning och hur det påverkade musklernas rörlighet och funktion efter träning. Det visade sig att den grupp som hade bastat innan träning fick en signifikant mindre påverkan på rörlighet och funktion.*1

Ont i huvudet? Enligt en studie (Februari, 2015) så har regelbunden bastu en god effekt på huvudvärkens intensitet!*2

Bastu har en positiv effekt på ditt kärlsystem! En stor studie (September, 2016) visade att bastubad förbättrade vidgningen av kärlen, minskade kärlstelhet, minskade blodtryck och förbättrade blodkärlsväggarnas hälsa. *3

Blodfetterna i kroppen påverkas också positivt av bastu. Det totala kolesterolet sänks, och en sänkning av det onda LDL-kolesterolet har uppmätts (Augusti, 2014) .*4

En studie från Japan (September, 2012) undersökte ifall användandet av ångbastu kunde påverka återhämtningen efter träning jämfört med passiv återhämtning. Forskarna fick goda resultat och det visade sig att användarna av ångbastu fick till en bättre återhämtning efter träning än de som passivt återhämtade sig.*5

Summering

Bastubad har lovande och inte helt oväntade positiva hälsoeffekter. Lägg in det som en del av din återhämtningsrutin och upplev skillnaden!

Må gott och svettas lagom //Gustav Corrias Näslund, Leg.Naprapat

Referenser: *1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446307 *2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25636135 *3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27270841 *4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25001587 *5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980588 *6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25705824