Behöver jag en Naprapat?

Det enkla svaret är att du antagligen kommer behöva en någon gång! Det lite mer komplexa svaret är att det beror på hur bra du vill må.

Syftet med Naprapati är att återställa kroppens neuromotoriska funktioner, genom att främja en välfungerande hälsosam kropp i sin helhet (allt hänger ihop).

Vi börjar med att titta på utbredningen i Sverige: (Hämtad ur SKOP rapporten)*1

- Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning behandlas av legitimerad Naprapat.

- Tre av fem svenskar skulle helst söka sig till Naprapat vid ryggskott, oavsett om de haft tidigare erfarenhet av Naprapati.

- Fyra av fem svenskar tycker att Naprapatbehandling bör stödjas av landstingsskatten.

En hel del svenskar tycker sig alltså behöva en!

Men... vad gör vi Naprapater egentligen? Kika gärna på filmen som är gjord av  Svenska Naprapatförbundet ​​
De vanligaste verktygen : - Ledbehandling - Mjukdelsbehandling - Träning och rehabilitering

Ledbehandling Sker genom behandlingstekniker som mobilisering och manipulation/justering. Justeringar ger det ökända knäppljudet från leder, lika älskad som hatad! Det är helt klart den mest mytomspunna och feluppfattade behandlingstekniken i Naprapatens verktygslåda. "Är det inte lätt att göra någon förlamad? Duvet, som på film!" är en fråga som inte är helt ovanlig för en Naprapat att få. Snacka om stressfull vardag om det vore sant...

Behandlingsteorin bakom är att ledkapslar (omsluter alla leder), som av många skäl, kan få en minskad elasticitet i en eller flera riktningar. En så kallad "låsning". Resultatet av det blir ett minskat rörelseomfång i en eller flera riktningar, minskad muskulär aktivering (iom att muskelns uppgift är att flytta leden alt stabilisera leden i vissa riktningar), minskad leduppfattning (leduppfattning/balans kommer bla ifrån små receptorer i bindväven, som inte skickar "rätt" information från ett dysfunktionellt område), och till slut kan det vara en del av en smärtproblematik.

Så vad säger forskningen om ledbehandling? Ett axplock av studier :

- Studie från december 2016 visade att spinal manipulation faktiskt påverkade hjärnans motoriska områden, dess "retbarhet" (hur lätt den skickar motoriska signaler till muskler) förändrades och högre potentiell output kunde nås! *2

- Studie från september 2016 visade att spinal manipulation av bröstryggen ökade den respiratoriska funktionen. *3

- Studie från oktober 2016 jämförde effekten mellan massage och massage+spinal manipulation mot spänningshuvudvärk. Den visade att massage funkar, men att kombination med spinal manipulation ger lite mer effekt. *4

- En stor studie från oktober 2015 visade att spinal manipulation har god effekt på både axelbesvär såsom inklämningsproblematik samt återhämtning från en fotledsstukning. *5

Mjukdelsbehandling Mjukdelarna utgörs av muskler, bindväv och senor bla. Här tillgår Naprapaten massage, pressur, dry needling, akupunktur, bindvävstekniker som rolfing, stretch, foamrolling och liknande självbehandlingstekniker. Förenklat är det med två lite olika mål som behandlingen kan riktas, antingen mot triggerpunkter eller mot bindvävsförtjockningar. Triggerpunkter är riskornsstora punkter i musklerna ("knutor") som kan vara smärtsamma, både lokalt och med refererad smärta. Bindvävsförtjockningar uppstår genom hopväxt mellan olika bindvävslager, som vanligtvis ska kunna glida över varandra men pga dessa så stelnar området. Det tros ge sämre koordination av muskler, balans, kraftöverföring och nervfunktion. Inte sällan finns domningar och/eller känselrubbningar i samma område som bindvävsdysfunktionerna.

Så vad säger forskningen? Ett axplock av studier :

- Studie från oktober 2016 visade att skalpmassage sänkte stresshormoner, hjärtfrekvens och blodtryck. *6

- Studie från juli 2016 visade att svenskt klassisk massage har goda effekter på ångestrelaterade besvär. *7

- Studie från januari 2017 visade att både pressur och dry needling hade god effekt på nacksmärta och skuldersmärta. Både på kort och lång sikt! *8

- En studie från juli 2016 visade att myofasciella behandlingstekniker har god effekt, med ökad rörlighet och minskad smärta som resultat. *9

Träning och rehabilitering Träning är bra för allt och alla! För att din kropp ska klara av vardagens utmaningar i alla dess former så behöver den vara stark, tillräckligt stark för just dina utmaningar. Rätt träning är nyckeln för att effektivt rehabilitera skador, minska stress och depression samt förbättra funktionen i hela nervsystemet (även för inlärning och kognitiva aspekter). Träning har gått från en traditionell syn av att träna muskler till en modernare som handlar om rörelsemönster. Då fokuserar träningen mer om att skapa effektiva rörelser (kräver rörlighet, balans, koordination, styrka) än att ha starka/stora muskler, perspektivet leder oss till träning som vi har mer användning av i vår vardag. Variation i träningen är viktigt för att undvika överträning och att ha balans på kroppens förmågor. Det kan vara svårt för personer utan medicinsk utbildning att snappa upp symtom som tecken på obalanser i träning, här är Naprapaten en av de vassaste!

Så vad säger forskningen? Ett axplock av studier :

- Studie från Februari 2017 påvisade bättre sömnkvalitet som effekt av träning. *10

- Studie från Augusti 2016 visade en minskning av depression, minskat behov av psykofarmaka och ökat socialt umgänge som effekt av träning. *11

- Studie från September 2013 visade en positiv långstidseffekt av träning på diabetes typ 2, hjärt-kärl sjukdomar, alzheimer och demens. *12

​​

Det finns också studier om Naprapati i sin helhet:

- Studie från April 2016 visade att Napraptbehandling har god effekt på nacksmärta med/utan ryggsmärta.*13

- Studie från September 2010 visade att Naprapati är ett bra alternativ till Ortopedisk behandling, och skulle potentiellt kunna minska vårdköer till Ortoped.

Naprapati gynnar din hälsa! Se behandlingsplanen och processen som en resa till bättre hälsa, där du lär dig hur du effektivt vårdar dig själv och håller dig hälsosam!

Hoppas att du känner dig mer bekant med Naprapati, dess verktyg och effekterna av dessa! Din närmsta Naprapat hittar du enkelt på www.naprapater.se.

Må gott & ta hand om dig //Gustav Corrias Näslund

*1 http://naprapater.wpengine.com/wp-content/uploads/2009/03/skop_mars_2009.pdf *2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28025542 *3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799691 *4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26989818 *5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26512315 *6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27821918 *7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27464321 *8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28017188 *9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27634094 *10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28142285 *11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27755472 *12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24010994 *13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27107960