Fysioterapi mer effektiv mot käkbesvär än bettskena

Har du eller har du haft besvär med spänningar kring käken? Gnisslar tänder? Du är inte ensam. 8 av 10 som söker tandläkarvård beskriver besvär som kommer ifrån käkleden och dess omkringliggande muskulatur.Orsaken till att obalanser och spänningar kring käkleden uppstår är oftast stress. Besvären kan manifesteras genom ömhet i området, huvudvärk, problematik att svälja, gäspa, och att röra käkleden normalt. Dina tänder kan även skadas av ojämna bettrörelser där vissa tänder kan få ett ökat slitage på ett onaturligt sätt.

En vanlig behandlingsmetod är att man får en bettskena att ha vid sömn. Bettskenan har visats påverka tonus och spänningsgrad i käken genom att ledpositionen ändras (bettskenan öppnar upp munnen lite lätt), men mekanismen bakom är okänd.

En ny studie har jämfört resultatet mellan fysioterapi och bettskena hos 112 patienter med käkledsbesvär. Ena gruppen fick bettskena som de använde, och fick regelbunden justering av hos behandlande tandläkare. Den andra gruppen fick fysioterapi (2 gånger i veckan, 15minuters behandlingar, under 6 veckor) i form av;

Öva på att ha en avslappnad position av käkleden genom att lite lätt trycka upp mot gommen med tungan och tillåta käkleden att slappna av.

Stretching av yttre och inre käkledsmuskler som påverkar bett och käkledsrörelser

Studiens resultat visar att fysioterapi är statistiskt signifikant bättre än bettskena efter 6 veckor. 

Resultatet beror antagligen på att fysioterapi kommer ett steg närmare orsaken genom att behandla spänningarna som orsakar besvären samt skapar nya motoriska mönster kring käkleden (avslappning), och bettskena blir en ytligare mer symtominriktad behandling.

En video kring vanliga besvär kring käkleden och dess biomekanik:

För att inte få upprepade besvär så kommer antagligen grundorsaken att behöva bli åtgärdad, tex att stresshantera sin vardag annorlunda och se över sömnrutiner.

Ta hand om dig, dina tänder! //Gustav Näslund, Leg.Naprapat

Referens;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+effect+of+a+short+term+conservative+physiotherapy+versus+occlusive+splinting+on+pain+and+range+of+motion+in+cases+of+myogenic+temporomandibular+joint+dysfunction%3A+a+randomized+controlled+trial