Ländryggssmärta; Varför gör det ont och vad gör jag åt det?

Ländryggssmärta är ett väldigt vanligt besvär, som drabbar upp till 84% av befolkningen någon gång i livet och besväret orsakar stora kostnader för samhället. I de flesta fall så kan du med enkla medel underlätta och förebygga ländryggssmärta! (4)Ländryggssmärta kan delas upp i två underkategorier, akut (mindre än 3 månader) och kronisk (längre än 3 månader).

Akut ländryggssmärta

Det finns en rad olika strukturer och tillstånd som kan orsaka ländryggssmärta. Därför är det viktigt att du träffar en sjukvårdsgivare som frågar kring dina symtom, din historia, ditt mående i allmänt och gör en grundlig ortopedisk undersökning. (2)

Vanligaste strukturerna som orsakar ländryggssmärta är :

- Diskarna 39-43%

- Facettlederna 15-31%

- Bäckenlederna 18%

- Muskuler och ligament

- Övriga skelettskador / nervskador / invärtes problematik. (2)

Skulle det vara en skadad struktur i ryggen som orsakar smärta så anpassas behandlingen utefter hur allvarlig och utbredd skadan är, och antingen avlastas strukturen genom tex vila eller så behövs operation för att skadan inte ska förvärras.

Ländryggssmärta utan klar och bevisbar strukturell orsak kallas för ospecifik ländryggssmärta. De senaste modellerna för behandling av ospecifik ländryggssmärta använder en biopsykosocial modell, där vikt läggs på sociala, psykologiska och beteendemässiga aspekter. Behandlingar som riktas mot förståelse, utbildning, rörelse, träning och smärtlindring har visats vara effektivare än tex mediciner, operation, MRT och stora utredningar. (2)

Ländryggssmärta har ett naturligt förlopp och "läker" ut av sig självt, därav anses operation som onödigt medans de behandlingar som kan lätta på symtomen under förloppet som ett bättre alternativ, men inte nödvändiga. (2)

Kronisk ländryggssmärta

Varför gör det ont?

Ländryggsmärta är associerat med obalanser (både för hobbymotionären och elit idrottaren) i muskelaktivering samt svaghet och trötthet i både bål samt extremitetsmuskler. Detta förklarar varför träning har en god effekt, du aktiverar och återskapar balanserade rörelsermönster som då verkar leda till en effektiv minskning av symtom. (1, 3, 4)

Vad gör jag åt ländryggssmärtan?

Det finns bevis för att träning är effektiv på att ge en mindre smärtlindring samt förbättra fysisk funktion och är de internationella riktlinjerna för rekommenderad behandling av ländryggssmärta. (1, 2, 4)

En studie jämförde vilken sorts träning som ger bäst effekt för ländryggssmärta. Träningstyperna var: stabilisering, styrketräning, konditionsträning samt blandade träningsupplägg. Stabilitetsträning samt styrketräning visar på god effekt med liknande förbättring. Konditionsträning har inget stöd i forskningen som en effektiv behandlingsmetod mot ländryggssmärta. Blandat träningsupplägg påvisar en god, men liten, effekt mot ländryggssmärta.(1)

Det finns även stöd i forskningen att massage och manuell terapi kan vara ett effektivt verktyg i rehabiliteringen av ländryggssmärta. I kombination med träning och utbildning så verkar det ge som mest effekt. (5)

Må gott och träna hårt

//Gustav Näslund, Leg.Naprapat

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25681408

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29573872

3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30077486

4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30018531

5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12221356