RÖRLIGHET; FOT

RULLA; SKENBEN

STRETCH; VADER

RULLA; FOT

RULLA; VADER

Antal veckor : 4


Antal pass per vecka : 2-3


Tid per pass : 20min


Vila mellan set : 0 sekunder

Syfte : reducera smärta samt öka rörligheten.

Resultat : förbättrade möjligheter till goda rörelsemönster samt smärtreducering.