STRETCH; BAKSIDA

RÖRLIGHET; RYGG

RÖRLIGHET; RYGG

RÖRLIGHET; RYGG

PRESSUR; RYGG

STRETCH; LÅR

PRESSUR; SÄTE

STRETCH; SÄTE

Antal veckor : 4


Antal pass per vecka : 2-3


Tid per pass : 20min


Vila mellan set : 0 sekunder

Syfte : reducera smärta kring ländrygg & höft samt öka ledrörlighet

Resultat : förbättrade möjligheter till goda rörelsemönster samt smärtreduktion