STRETCH; NACKE

PRESSUR; NACKE

STRETCH; NACKE

RULLA; NACKE

Antal veckor : 4


Antal pass per vecka : 2-3


Tid per pass : 20min


Vila mellan set : 0 sekunder


Syfte :  Reducera smärta och spänningar i nackmuskulaturen

Resultat : Minskad smärta och ökad rörlighet i nackmuskulaturen.