RÖRLIGHET; AXEL

RULLA; RYGG

RÖRLIGHET; RYGG

STRETCH; SKULDRA

Antal veckor : 4


Antal pass per vecka : 2-3


Tid per pass : 20min


Vila mellan set : 0 sekunder


Syfte :  reducera smärta och öka/bibehålla rörlighet

Resultat : förbättrade möjligheter till goda rörelsemönster samt smärtreduktion