NACKSIDOFÖRING

BLICKA ÖVER KNÄ

NACKROTATION

NACKLYFT

Antal veckor : 4

Antal pass per vecka : 5

Reps & Set : 15 x 3

Vila mellan set : 1 minut

Syfte : Aktivera djup halsmuskulatur och undvika "Chin poking"

Resultat : Minskad stelhet och symtom som tex smärta, huvudvärk och yrsel.