CROSSTRAINER

LÖPNING

RODD

CYKLING

Lowintensity Steady State

Välj fritt vilken typ av konditionsträning som du tycker om och passar just dig.

Antal månader : 1-2

Antal pass per vecka : 2

Tid: 45m

Syfte : Skapa förutsättningar för en god grundkondition.

Resultat : Sänkt vilopuls, fler antal röda blodkroppar samt en förhöjd mitokondriell aktivitet.