BALETTRULLNING

ENBENSBÖJ

GUMMIBANDSDRAG

KLOCKAN

HÄLLYFT

Antal veckor : Beror på programmering

Antal pass per vecka : Beror på programmering

Reps & Set : Beror på syfte

Vila mellan set : 1-3 minut

Syfte : Stärka fotleden för ökad kraftutveckling av benet samt bättre balans och uthållighet. Kan förebygga obalanser i underben.

Resultat : Ökad styrka kring fotled.