WINDMILL

FLOOR-UP

DRAKEN

TURKISH GET-UP

DRAKUTFALL

Antal veckor : 8-16


Antal pass per vecka : 3-5


Reps & Set : 8-12 x 3-5


Vila mellan set : 1 minut


Syfte : Stabilisera hela kroppen i komplexa dynamiska
rörelser.

Resultat : Ökad styrka, rörlighet, stabilitet och koordination.