STRETCH; ARM

RULLA; TRICEPS

STRETCH; ARM

RULLA; BICEPS

Antal veckor : 4

Antal pass per vecka : 2-3

Tid per pass : 20min

Vila mellan set : 0 sekunder

Syfte : reducera smärta kring armbågen.

Resultat : smärtreducering.