STRETCH; VADER

RULLA; SKENBEN

RÖRLIGHET; FOT

RULLA; VADER

RULLA; FOT

Antal veckor : 4

Antal pass per vecka : 2-3

Tid per pass : 20min

Vila mellan set : 0 sekunder

Syfte : reducera smärta samt öka rörligheten.

Resultat : förbättrade möjligheter till goda rörelsemönster samt smärtreducering.