STRETCH; SÄTE

PRESSUR; SÄTE

RÖRLIGHET; RYGG

RÖRLIGHET; RYGG

STRETCH; LÅR

PRESSUR; RYGG

RÖRLIGHET; RYGG

STRETCH; BAKSIDA

Antal veckor : 4

Antal pass per vecka : 2-3

Tid per pass : 20min

Vila mellan set : 0 sekunder

Syfte : reducera smärta kring ländrygg & höft samt öka ledrörlighet

Resultat : förbättrade möjligheter till goda rörelsemönster samt smärtreduktion.