RULLA; NACKE

STRETCH; NACKE

PRESSUR; NACKE

STRETCH; NACKE

Antal veckor : 4

Antal pass per vecka : 2-3

Tid per pass : 20min

Vila mellan set : 0 sekunder

Syfte : Reducera smärta och spänningar i nackmuskulaturen

Resultat : Minskad smärta och ökad rörlighet i nackmuskulaturen.