STRETCH; SKULDRA

RÖRLIGHET; RYGG

RULLA; RYGG

RÖRLIGHET; AXEL

Antal veckor : 4

Antal pass per vecka : 2-3

Tid per pass : 20min

Vila mellan set : 0 sekunder

Syfte : reducera smärta och öka/bibehålla rörlighet

Resultat : förbättrade möjligheter till goda rörelsemönster samt smärtreduktion.