BÄNKPRESS

CHINS

STÅENDE RODD

PRESS

Antal månader : 3-6

Antal pass per vecka : 1-2

Reps & Set : 5 x 5

Vila mellan set : 2-3 minut

Syfte : Skapa starka rörelsemonster av överkroppen i samspel med resten av kroppen

Resultat : Minskad risk for överbelastningsskador, obalanser och effektivare kraftöverföring.